לירון רוסבי: 0502.867199 עוזי שמעון 0502.604004 לירון רוסבי: 0502.867199 עוזי שמעון 0502.604004